Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Pastýřské listy biskupa

Starší příspěvky «

Pastýřský list k velikonočním svátkům 2016

Milované sestry, milovaní bratři,

naposledy se mohu formou pastýřského listu s Vámi podělit o radost z Kristova velikonočního vítezství. Přijměte, prosím, tyto řádky jako povzbuzení ke společné víře a naději, kterou nám přináší náš vzkříšený Pán. Číst celý článek »

Pastýřský list k vánočním svátkům 2015

Pojďme až do Betléma
a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“
(L 2,15b)

Milé sestry a milí bratři,

jsou věci, které se rozhodují kdesi ve skrytu o nás a bez nás a často také proti nám, málo co se však děje sice bez nás, ale pro nás. Právě takové jsou Vánoce. Bůh přistupuje na podmínky, které sám stanovil při stvoření. Aby s námi mohl žít jako člověk – jeden z nás, musí se také jako člověk narodit. Na svět přichází ten, z jehož příkazu svět začal existovat, ten, který dává život každému tvoru a který každého osobně zná, miluje a zahrnuje ho svou láskou a péčí. Číst celý článek »

Pastýřský list k velikonočním svátkům 2015

Drahé sestry a drazí bratři,

velikonoční evangelium před námi otevírá nejhlubší a nejsvětější tajemství našeho vykoupení. Bůh ve své dobrotě a lásce dokonal to, co započal svým vtělením, a před našimi užaslými zraky ve svém Synu zjevuje to, co je připraveno i pro nás. V Ježíši Kristu, kterého zbožnost i bezbožnost tohoto světa společnými silami odmítla a přibila na kříž, vzkřísil toho, který odmítl použít své božské moci, aby sám sebe zachránil, toho, který se vzdal svého života, aby nám, k smrti odsouzeným, život daroval. Bůh vzkřísil Ježíše ukřižovaného naší zradou, všemi opuštěného a poníženého. Tím vyvrátil naše iluze o tom, že ten, kdo se celým svým životem ztotožní s Boží vůlí, musí zažít jen úspěch a uznáni, ale také zjevil, že pravda a láska, věrnost Boží věci a schopnost oběti má v tomto světě šanci. Že poslední slovo má Bůh. Číst celý článek »

Pastýřský list k vánočním svátkům 2014

Milovaní sourozenci v Kristu,

v  atmosféře končícího liturgického roku a také ve dnech, kdy si připomínáme 25. výročí listopadových událostí roku 1989, píši Vám tento pastýřský list, který uslyšíte či budete číst o Vánocích. Číst celý článek »

Pozdrav biskupů Utrechtské unie při příležitosti 125. výročí jejího založení

logo_uuSTAVĚT MOSTY

“Utrechtská unie je společenstvím církví a biskupů stojících v jejich čele, kteří jsou rozhodnuti zachovávat a dále předávat víru, kult a podstatnou strukturu nerozdělené Církve prvního tisíciletí.“

Tak zní první věta Statutu Utrechtské unie a vedeni tímto úmyslem se setkali biskupové 24. září 1889 v utrechtském biskupském domě. Chtěli si být vzájemně společenstvím a chtěli, aby se jejich církve vzájemně vnímaly jako sesterské. Základ jejich společenství nalezli v pojetí Vincence Lerinského:

“Chceme zachovávat to, co bylo věřeno všude, vždy a všemi; protože to je vpravdě a skutečně katolické.” Číst celý článek »

Pastýřský list k velikonočním svátkům 2014

Milé sestry a milí bratři,

první slova vzkříšeného Pána, kterými oslovil společenství svých učedníků večer prvního dne po sobotě, přijměte jako můj velikonoční pozdrav pro každého z vás: POKOJ VÁM!  Ať ve vás přebývá pokoj, který svět nemůže dát ani vzít, a který je víc než všechny pozemské jistoty.  Pokoj – dar vzkříšeného Pána a plod nového života, který se zrodil z jeho zmrtvýchvstání. Číst celý článek »

Starší příspěvky «