Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Historie starokatolické obce ve Strakonicích

Historie starokatolické obce ve Strakonicích

Naše starokatolická farní obec je spolu s farními obcemi v Táboře a Pacově novým církevním společenstvím, které rozšiřuje řadu křesťanských vyznání v našem kraji.

19. dubna 1997 byla zřízena Synodní radou starokatolické církve farnost v Katovicích. První bohoslužba se konala v Katovicích 20. 7. 1997 a farní společenství má od tohoto dne již 10 členů. Prvním duchovním se stal br. Václav Diviš. 1. února 1998 byla zvolena první farní rada a během roku se působení naší farnosti přemístilo z Katovic do Strakonic, kde se naším novým útočištěm stala modlitebna ČCE v Bezděkovské ulici. Zde se scházíme dodnes. Od roku 2001 se scházíme též první neděli v měsíci v Domě seniorů v Jezárkách.

Duchovní zprávu v naší farnosti vykonávají dva duchovní. Již jmenovaný Václav Diviš jako pomocný duchovní a Aleš Svoboda jako administrátor farnosti, který byl do úřadu uveden 5. 7. 2003.

Bohoslužby se konají třikrát do měsíce v Husově sboru v Bezděkovské ulici od 16,00 hod, dále v Domě seniorů Jezárky vždy první neděli v měsíci a příležitostně i ve Smrkovicích u Písku. Letos se začaly konat též bohoslužby v lázeňském zařízení ve Vráži u Písku, kde se konají bohoslužby každou neděli od 8,00 hod.

Naše farnost se účastní různých akcí, jako je Laienforum, týden duchovní obnovy, návštěvy sousedních farností a též v r. 1999 se někteří naši členové účastnili na návštěvě v Milánské farnosti, kde se konal desátý mezinárodní seminář o systému farních buněk pro novou evangelizaci. V roce 2001 nacvičila s. Hana Karasová s dětmi živý betlém, který děti předvedli v Domě seniorů na Jezárkách, v Husově sboru a v Pracejovicích a představení mělo velký ohlas. V roce 2002 se naši farní delegáti zúčastnili Mezinárodního starokatolického kongresu v Praze.