Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Bendorf, 2001)

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Bendorf, 2001)

Ve dnech 23. – 29. 9. 2001 se v Bendorfu nad Rýnem shromáždili biskupové sjednocení v Utrechtské unii ke svému každoročnímu zasedání. Kvůli atentátu v USA dne 11.9. byli biskupové PNCC nuceni k veliké lítosti přítomných biskupů zrušit svou plánovanou účast. Američtí biskupové se podřídili radám americké vlády, aby necestovali do Evropy. V modlitbách byly vzpomenuty oběti atentátu, jakož i americká sesterská církev.
Hlavním bodem jednání byly kontakty s anglikánskou církví. Jako host byl přítomen pověřenec pro ekumenu anglikánského církevního společenství, kanovník David Hamid. Pověřenec anglikánského společenství pro kontakty s Utrechtskou unií, biskup Jonathan Gledhill, se setkání nemohl zúčastnit.
Podrobně byla projednávána zpráva anglikánsko-římskokatolické komise pro dialog „The Gift of Autority“ (Dar autority), dále Dohoda z Porvoo mezi anglikánskými církvemi v Anglii i Irsku a skandinávskými a baltickými luterskými církvemi, jakož i zpráva o dalším dialogu mezi anglikánskými a luterskými církvemi. IBK se usnesla zintenzivnit mezinárodní dialog s římskokatolickou církví a pokud možno co nejrychleji vypracovat společně se Sekretariátem pro jednotu křesťanů v Římě seznam bodů jednání.
Pokud jde o pravoslavně-starokatolický dialog, má být pokračováno v započaté cestě. Prioritu přitom mají mít možnosti k praktické realizaci v církevním životě.
Aby bylo možno dát ekumenickým snahám jasnou formu, bylo rozhodnuto vypracovat Ekumenický direktář. Jeho cílem je znovu promyslet referenční body ekumenických úkolů Utrechtské unie.
Dále byly schváleny směrnice k uznání církví za členské církve Utrechtské unie a směrnice pro delegáty IBK pro péči o seskupení nebo obce, které existují mimo místní církve Utrechtské unie.
Rozhodnutí o vysvěcení faráře Augustina Bačinského za biskupa Starokatolické církve na Slovensku bylo odloženo. Proces výstavby a růstu této církve má být nadále intenzivně podporován. IBK doufá, že pod vedením faráře Bačinského jako správce biskupství se slovenská církev bude moci stát silnou větví stromu starokatolických církví. Nové zhod-nocení situace je plánováno na rok 2004.
Starokatolická církev Nizozemí informovala IBK o výsledcích své vlastní pracovní sku-piny, která se zabývala žehnáním partnerství stejného pohlaví. Biskupové vzali tuto zprávu na vědomí a diskutovali o tomto tématu na pozadí velmi rozdílných společen-ských a církevních poměrů v církvích Utrechtské unie.
Na letošní konferenci bylo třeba znovu zvolit i byro IBK. Na základě odstoupení biskupa Hanse Gernyho (Švýcarsko) a brzké volby nového biskupa ve Švýcarsku a také kvůli nepřítomnosti biskupů PNCC došlo k usnesení ponechat funkci sekretáře až do příští biskupské konference neobsazenou. Za přísedícího byl zvolen biskup Wiktor Wysoczanski (Polsko), doposud kvestor (pokladník) byra. Za nového člena byra a současně za kvestora byl zvolen biskup Joachim Vobbe (Německo).
Příští zasedání biskupské konference se bude konat koncem června roku 2002 v Rakousku.

Bern a Utrecht, 2.10.2001