Kontakty a bohoslužby

Farnost Jihlava

Duchovní služba:
kostel Povýšení sv. Kříže (CČSH), Křížová ulice (u náměstí), Jihlava
Tel: 721 502 431
e-mail: martin.m.capka@seznam.cz
Webové stránky farnosti Jihlava: http://www.starokatolici-jihlava.cz/

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 20 01 08 905/0300

Bohoslužby:
Neděle – 10:45

Každou třetí neděli v měsíci se koná bohoslužba pro děti, v rámci domluvy pravidelné slavení Eucharistie, přípravy na přijetí svátostí, biblické hodiny a katecheze v rodinách a u věřících lokálně vzdálených nebo imobilních.

Mgr. Martin Čapka – farář
adresa: Radostín nad Oslavou 149, 594 44 Radostín nad Oslavou

Zprávy: