Kontakty a bohoslužby

Farnost u sv. Máří Magdalény

Duchovní služba:
Nábřeží Edvarda Beneše
110 00 Praha 1 – Malá Strana
email: bendy@atlas.cz
fb: www.facebook.com/kaplemagdalena
web: www.mari-praha.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 1020065041/6100

Bohoslužba:
Neděle 10.00 eucharistická slavnost

Mgr. Marek Bendy Růžička – farář
Mgr. Pavel Hynek – kněz, nemocniční kaplan
ThDr. Petr Miencil – jáhen
Prof. ThDr. David R. Holeton, Ph.D. – emeritní duchovní správce

Zpráva: