Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Praha, 2003)

Komuniké Mezinárodní starokatolické biskupské konference UU (Praha, 2003)

V Utrechtské unii sjednocení biskupové starokatolických církví se shromáždili 16.-22.11.2003 v Praze na své každoroční zasedání. Kromě jiných jednání a zpráv museli biskupové řešit také několik obtížných záležitostí.
Během první části konference byli přítomní dva hosté z Anglikánského společenství církví, a sice Carlos Lopez-Lozano, biskup Španělské reformované episkopální církve a biskup Jonathan Gledhill, pověřenec arcibiskupa z Canterbury pro kontakty se starokatolickými církvemi, který informoval IBK o současné situaci uvnitř Anglikánského společenství. Jako referent na téma „Možnosti a hranice malých církví v sekulární společnosti“ byl přivítán také Dr. Tom Best z komise pro Víru a řád Světové rady církví.
Velká část bodů jednání pojednávala o vztazích k jiným církvím, zvláště k Anglikánské církvi. Přitom se hovořilo o důsledcích pro účast starokatolických biskupů na vzkládání rukou při anglikánských biskupských svěceních, kterého se účastní také biskupové z těch církví, se kterými starokatolické církve nestojí ve společenství. K tomu se vyjádřili biskupové tímto prohlášením:
Na základě „Bonnské dohody z roku 1931 se biskupové starokatolických církví Utrechtské unie účastní na svěcení anglikánských biskupů. V posledních letech uzavřely víceré anglikánské církve plné církevní společenství s jinými církvemi nebo církevními společenstvími (srv. např. „Společné prohlášení z Porvoo“). V souvislosti s tímto vývojem prohlašuje Mezinárodní starokatolická biskupská konference:
1. V rámci „Bonnské dohody“, která usměrňuje vztahy mezi starokatolickými a anglikánskými církvemi, se budou starokatoličtí biskupové nadále anglikánských biskupských svěcení účastnit. Zahrnuje to i ta svěcení, na kterých se účastní vzkládáním rukou i neanglikánští biskupové.
2. Účast starokatolických biskupů na takových svěcení neimplikuje, že Utrechtská unie jako celek nebo jednotlivé konkrétní starokatolické církve by byly v církevním společenství s těmi neanglikánskými církvemi, jejichž biskupové se rovněž účastní na vzkládání rukou.
3. IBK vyjadřuje naději, že církve „Anglikánského společenství“ při uzavírání a uplatňování smluv o plných církevních společenstvích mezi anglikánskými církvemi a jinými církvemi a církevními společenstvími naváží konzultace se společenstvím starokatolických církví.
V rámci vztahů k Anglikánské církvi byl také diskutován problém překrývajících se jurisdikcí v Evropě. Ten vzniká tím, že na evropském kontinentu jsou biskupové anglikánských a starokatolických církevních společenství, kteří jsou příslušní pro tatáž území, i když navzájem stojí v plném církevním společenství. Při diskuzi se hledaly možnosti pokusů o řešení.
Dalším tématem byly na rok 2006 připravované oslavy 75. výročí Bonnské dohody. Silně byly prosazovány oficiální oslavy s bohoslužbami v rámci Mezinárodního kongresu starokatolíků, který se bude konaz téhož roku se v bádenském Freiburgu. Zda se budou konat také ještě další oslavy v Utrechtu nebo Canterbury, není ještě jasné. Rovněž se na podzim roku 2005 plánuje společná teologická konference k anglikánskému a starokatolickému chápání ekleziologie.
S Římskokatolickou církví byly začaty hovory na mezinárodní úrovni. Přípravná komise s teology a teoložkami obou církví vypracovala seznam témat k projednávání, který starokatolická biskupská konference schválila. Smíšená komise pro dialog by se měla sejít ke svému konstituování v prvním čtvrtletí příštího roku.
Arcibiskup Vercammen referoval o své návštěvě u patriarchy v Cařihradě, kterou vykonal v září spolu s primasem PNCC Nemkovichem a profesorem Ursem von Arxem. Kromě otázek, které pravoslaví považuje ve vztahu ke starokatolickým církvím za problematické se hovořilo také o budoucím uspořádání těchto vztahů. Biskupská konference podpořila návrh přednesený starokatolickou delegací v Cařihradě na zřízení společného orgánu, který by těmto vztahům dával obsah a formu. Tento návrh byl přijat na pravoslavné straně se zájmem. Odpověď je možno očekávat koncem tohoto roku.
Utrechtský arcibiskup také informoval IBK o své návštěvě u Filipínské nezávislé církve u příležitosti jejího stoletého výročí v roce 2002. Za účelem pěstování teologických výměn a k zintenzivňování vztahů bude vyslán na Filipíny na přednáškový cyklus jeden starokatolický teolog.
Při dalším jednání biskupové schválili agendu pro svěcení kostelů vypracovanou Starokatolickou mezinárodní liturgickou komisí. S díky za vykonanou práci byla dosavadní komise rozpuštěna. Následně ustanovená komise s novými členy a novými úkoly povede práci na liturgickém úseku dále.
Nejdůležitější a také nejobtížnější záležitostí letošní biskupské konference byla porada a vyhodnocení situace, jak to bylo dohodnuto na zasedání IBK ve švýcarském Wislikofenu v roce 1977, týkající se situace uvnitř Utrechtské unie, při které již nestály všechny členské církve unie ve vzájemném plném církevním společenství. Po intenzivním analyzování situace a poradách o návrzích k řešení vydala většina biskupů následující vyhlášení:
Protože se Polská národní katolická církev (PNCC) v USA a v Kanadě necítila být schopnou udržet církevní společenství s těmi církvemi Utrechtské unie. které zavedly ordinaci žen, byla IBK v roce 1977 nucena stanovit lhůtu maximálně šesti let, v jejímž průběhu se mělo pracovat na obnovení církevního společenství, jak je to vyžadují stanovy. Protože se to nepodařilo, IBK většinou hlasů zjišťuje:
1. Na zasedání IBK 16.-22.11. 2003 v Praze jsme zjistili, že plné církevní společenství jak je definováno ve stanovách IBK nemohlo být znovu obnoveno a následkem toho dochází k rozchodu našich církví.
2. Když se v budoucnosti na jedné z obou stran objeví možnost církevní společenství opět obnovit, bude o tom druhá strana bezodkladně informována.
3. Arcibiskup z Utrechtu [Dr. Joris Vercammen] provede patřičné kroky v souvislosti s tímto zjištěním.
Jak toto zjištění zapůsobí na starokatolické církve Utrechtské unie (církev v Nizozemí, Německu, Švýcarsku, Rakousku, Polsku, ČR a SR) na jedné straně a na PNCC v USA a Kanadě na straně druhé, je třeba vyjasnit v příštích měsících.
Příští zasedání této biskupské konference se bude konat 27.6.-3.7.2004 ve Švýcarsku.

Amersfoort a Bern, 29.11.2003

Maja Weyermann
pověřenkyně pro informace IBK