Starokatolická knihovna a archiv Josefa Königa

Starokatolická knihovna a archiv Josefa Königa je odborné a specializované zařízení sloužící členům starokatolické církve a odborné veřejnosti.

Starokatolický archiv shromažduje archiválie se vztahem k českému i světovému starokatolictví, osobní korespondenci starokatolických duchovních a dalších významných představitelů církve, historické matriky farních a filiálních obcí a řadu dalších materiálů od roku 1870 po současnost. Starokatolický archiv zahrnuje následující fondy:

  • Archiv biskupa Podoláka – obsahuje osobní korespondenci biskupa Augustina Podoláka (biskupem 1968-1991) a další materiály z jeho pozůstalosti
  • Archiv historických matrik – obsahuje historické církevní matriky a jejich opisy
  • (postupně doplňováno)

Starokatolická knihovna shromažďuje literaturu a periodika se vztahem ke starokatolictví, odbornou teologickou literaturu a další publikace relevantní pro okruh svých uživatelů. Starokatolická knihovna spravuje několik fondu:

  • Fond starokatolik – zahrnuje knihy s bezprostředním vztahem ke starokatolictví a knihy starokatolických autorů
  • Fond starokatolických periodik – zahrnuje domácí i zahraniční starokatolická periodika
  • Fond teologický – zahrnuje odbornou teologickou a příbuznou literaturu
  • Fond periodik – zahrnuje nestarokatolická teologická a příbuzná periodika
  • Studijní aparát – zahrnuje literaturu určenou ke studiu starokatolické teologie na HTF UK
  • Elektronická knihovna – zahrnuje odbornou literaturu v elektronické podobě

Katalogy ke stažení

Katalog elektronické knihovny – ke stažení zde (aktualizován 28.5.2014)

Správce knihovny a archivu:

Bc. Iva Jungmannová
Tel. 224 319 528
Tel. 603 567 981
E-mail: knihovna@starokatolici.cz