Kontakty a bohoslužby

Farnost Šumperk

Duchovní služba:
Husitská 14, 787 01 Šumperk
Tel: 583 222 060
e-mail: starokatolicisumperk@quick.cz


Bohoslužby:
Čtvrtek – 17:00 (v letním čase 18:00)
Pátek – 17:00 –
otevřené modlitební společenství
Neděle – 9:30

Mgr. Pavel Cepek – farář

ThLic. Cezary A. Mizia, Dr. – kooperátor pro Český Těšín

Zprávy: