Diaspora Jičín

Nově vznikající společenství Starokatolické církve v ČR pod patronátem farnosti Jablonec nad Nisou.

Bohoslužby

1krát do měsíce v Butovsi u rod. Neufussových

Pro informaci o termínu nejbližší bohoslužby kontaktujte administrátora ThDr. Karla Koláčka na e-mail: kolaczek@seznam.cz nebo někoho z níže uvedených.

Kontakty

Mgr. René Neufuss, Butoves 81, Jičín,
tel.: 723300550, email: reneneufuss@seznam.cz

Mgr. Renata Čermáková, Jičín,
tel.: 777939697, email: rkaraskova@seznam.cz

Zprávy: