Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Současnost a budoucnost církve

Současnost a budoucnost církve

Po Synodě obnovy (1990) starokatolická církev nabrala nový dech. Její nové vedení v čele s biskupem ThMgr. Dušanem Hejbalem (zvol. na 39. synodě 23.2.1991, kons. 27.9.1997) se vyznačuje především aktivitou, porozuměním pro aktuální potřeby církve a chutí do služby. Přes mnohé překážky, které byly dědictvím neblahé minulosti, se zvolna rozrůstá počet členů a snižuje jejich věkový průměr.

Znovu ožívají takřka zaniklá farní společenství, obnovují se farnosti zlikvidované v době totality, vznikají farnosti nové a k církvi, která se nyní stává přitažlivou, se hlásí věřící i v oblastech, kde tomu tak dosud nebylo. Počet farních a filiálních obcí se za posledních 10 let (1995-2005) ztrojnásobil, výrazně se rozrostl i počet duchovních a klérus celkově omládl – většina se pohybuje ve věkovém rozmezí 30-40 let. V roce 2003 otevřela 43. synoda jáhenské svěcení také ženám. Kromě ordinovaných duchovních působí v obcích i pastorační asistentky a asistenti. Zatím poslední 46.  synoda církve proběhla na podzim roku 2010 a jednomyslně přijala novou Ústavu církve, která od 1.1.2011 nahradí Synodní řád a řád církevních obcí, který s úpravami 40. a 41. synody platil od roku 1877. Starokatolická církev tak získává ustavující právní dokument, který vyhovuje požadavkům moderní doby a zároveň obsahuje aktuální sebedefinici církve.

Materiální situace církve není zvlášť příznivá. Se skromnými prostředky jsme r. 1992 započali rozsáhlou opravu dnes již kon-katedrálního chrámu ve Varnsdorfu, která byla dokončena r. 1996, kdy 4. srpna byl chrám znovu požehnán. Novým katedrálním chrámem se stal v roce 1995 kostel sv. Vavřince v Praze na Petříně. V Praze byla rekonstruována rotunda Nalezení sv. Kříže na Starém Městě, kaple sv. Rodiny v Nuslích a kaple sv. Máří Magdalény u Čechova mostu. Novou tvář dostávají i další objekty v ostatních farnostech. Obrovskými změnami prošla od roku 1997 zejména budova kostela a fary s přilehlou zahradou v Šumperku. Novou fasádu dostal secesní kostel v Jablonci nad Nisou, v jeho suterénu byly vybudovány nové prostory, které slouží k setkávání farníků a k aktivitám sociálně-pastoračního střediska Communio. V uplynulém roce se pracovalo na restauraci secesních maleb v interiéru kostela.  Skromnějších úprav se dočkal i kostel a fara v Desné v Jizerských Horách. Finanční možnosti církve bohužel zdaleka nestačí pokrýt její potřeby. Tíživost této situace pociťují především nově vzniklé obce, kterým chybí objekty pro sociální službu a nemají ani vlastní bohoslužebné prostory, což značně brzdí možnosti růstu. V Praze byla v roce 2000 po dlouholetých a povětšinou svépomocných opravách otevřena nová budova biskupského ordinariátu v ulici Na Bateriích.

Cesta, kterou církev nastoupila pro roce 1989, otvírá dveře novým formám pastorace, zejména mezi mládeží, i novým sociálním aktivitám. Návrat k prvokřesťanské opravdovosti a neokázalosti je nadějným příslibem do budoucna.