Účty pro příspěvky a dary

  • Biskupství: 1922891369/0800
  • Farnost Praha: 1922906399/0800
  • Farnost u sv. Máří Magdalény: 1020065041/6100
  • Farnost Tábor: 2401378273/2010
  • Farnost Jablonec nad Nisou: 195558011/0300
  • Farnost Desná v Jizerských horách: 2900700255/2010
  • Farnost Jihlava: 20 01 08 905/0300
  • Farnost Zlín: 4862576001/5500
  • Farnost Pelhřimov: 2200450486/2010
  • Společenství v Bratislavě (IBAN): SK2483300000002401286168