IX. zastavení – Devátý pád – už nestačí deklinace

Skloňování, kam až se dokážeme sklonit, kam až padat? Kam až klesnout s možností zase vstát? Kde je míra ponížení, hranice sil.

Nikdo už nepomáhá. Blíží se finále. Padá v tobě člověk. Končí lidské možnosti.

K tomu není co říci, jen prosit: Pane, ty znáš naše možnosti, naše hranice, naši křehkost. Dej, ať to víme, ať i v beznaději cítíme, že jsme v Božích rukou.