Navigace

Ve vybraném církevním roce (2021/2022) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 2. října 2022
27. neděle v mezidobí (Cyklus C)

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Věrný Bože,
voláme k tobě:
daruj nám vytrvalost a rozvahu.
Rozmnožuj naši lásku a upevňuj naši věrnost,
abychom poselství, které jsi nám svěřil,
předávali dále v síle tvého Ducha.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova