Navigace

Ve vybraném církevním roce (2021/2022) je používán cyklus čtení A a pro všední dny roční cyklus 1.

Ondřeje, apoštola1. týden

Liturgický kalendář: středa 30. listopadu 2022
Ondřeje, apoštola (Svátek)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože, příteli lidstva,
Ondřej následoval bez váhání volání tvého Syna
a vzal s sebou svého bratra Šimona Petra.
Dej i nám sílu, následovat Ježíše Krista bez váhání
a přivádět k němu jiné.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Ř 10,9-18

Mezizpěv

Ž 19

Evangelium

Mt 4,18-22