Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2023/2024) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 19. května 2024
Seslání Ducha svatého (Cyklus B)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

nebo:

Veliký Bože,
sesláním Ducha svatého dnes posvěcuješ církev
ve všech národech a na všech kontinentech.
Naplň celý svět dary svého svatého Ducha
a to, co učinila Tvá láska na počátku stvoření,
učiň i dnes v srdcích lidí,
kteří Tě hledají a věří Ti.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí na věky věků.
Amen.

nebo:
Bože a Otče našeho Pána Ježíše Krista,
povoláváš svůj lid ze všech národů
a sjednocuješ ho v Duchu svatém.
Dej, ať Tvá církev zůstane věrná Tvému poslání,
aby byla kvasem lidstva,
které chceš v Kristu obnovit a přetvořit v jednu rodinu.
Prosíme Tě o to skrze něho, Ježíše Krista,
který v jednotě s Duchem svatým
s Tebou žije a působí na věky.
Amen.

nebo:
Veliký Bože,
promlouváš k nám ve znamení bouře a ohně.
Sešli svého Ducha do našich životů
a ohněm své moudrosti prolom
úzké hranice našeho myšlení.
Prosíme Tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří po všechny dny až na věky věků.
Amen.

nebo:
Bože,
stvořil jsi svět a nepouštíš ho ze svých rukou.
Sešli svého Ducha a obnov tvář země.
Vyburcuj nás k tomu,
abychom se snažili o spravedlnost a mír
a abychom uchovávali Tvé stvoření.
Prosíme Tě o to skrze Tvého Syna, našeho Pána
Ježíše Krista,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří nyní a navěky.
Amen.

nebo:
Bože,
Ty jsi dnes naplnil srdce svých věřících
ohněm Ducha svatého.
Dej, ať v tomto Duchu poznáváme, co je správné,
a stále zakoušíme jeho útěchu a pomoc.
Prosíme Tě o to
skrze Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a život tvoří po všechny dny až navěky.
Amen.

Bohoslužba slova