Kontakty a bohoslužby

Farnost Varnsdorf

Duchovní služba:
Tyršova 1232, 407 47 Varnsdorf
Tel/fax: 414 120 359
e-mail: communio@varnsdorf.cz
web: www.starokatolicivdf.com

Bohoslužby:
Čtvrtek – 18.00 – bohoslužba slova
Neděle – 10.00 – 
eucharistická slavnost

Pravidelná činnost:
Středa – 17:30 – biblická hodina (společně s ČCE)

Katechismus, základy křesťanského učení – po dohodě

Mgr.Roland Solloch – farář

Zprávy: