Kontakty, bohoslužby, informace

Farnost Strakonice

Duchovní služba:

– v současné době se ve Strakonicích bohoslužby nekonají – farnost není obsazena