Kontakty, bohoslužby, informace

Farnost Pacov

Duchovní služba:
DD-DS Pacov, Malovcova 1080
Tel: 606 821 437
e-mail: zywczok@volny.cz

Bohoslužby:
Čtvrtek – 17:00
Neděle – 10:00

Pravidelná činnost:
Sobota – 17:00 –
Biblická hodina (každých 14 dnů)

Mgr. Grzegorz Zywczok – farář
adresa:
Krátká 399, 391 55 Chýnov

Zprávy: