Kontakty, bohoslužby, informace

Farnost Zlín

Kaple Kristova vzkříšení ve Zlíně-Štípě (na hřbitově)
Tel: 725 611 528
e-mail: biskup.pavel@starokatolici.cz

Číslo účtu pro příspěvky a dary: 4862576001/5500

Bohoslužby:
Neděle – 10:00

PhDr. Pavel B. Stránský – farář, biskup elekt
Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D. – předseda farní rady

Zprávy: