Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_dny_init' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'kalendar_textdomain' not found or invalid function name in /data/cust/starokatolici/archive/old.starokatolici.cz/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Archiv webu - Starokatolická církev v ČR » Z kroniky farní obce v Táboře

Z kroniky farní obce v Táboře

19. 4. 1997 Rozhodnutím Synodní rady Starokatolické církve vznikla farní obec v Táboře.

Zakládající členové farnosti byli z rodin Sassmannových a Smrčkových (Jakub Smrčka byl bohoslovcem a jáhnem). Spolu s táborskou obcí byla ustavena filiální obec v Pacově, kde se již scházelo početné společenství ke starokatolickým bohoslužbám v ekumenické kapli Domova seniorů

30. 4. 1997 zahájilo činnost táborské Communio v pronajatých místnostech v Cheironu v Táboře.

6. 5. 1997 proběhlo jednání na MěÚ Tábor a tehdejší vedení města nám pronajalo kostel sv. Filipa a Jakuba v Parku Pod Kotnovem.

6. 7. 1997 se na svátek Mistra Jana Husa konala první bohoslužba.

20. 7. 1997 slavnostní bohoslužba, při níž biskup Dušan požehnal kostel sv. Filipa a Jakuba. Předtím, dne 16.7.1997, vysílala táborská kabelová televize TVT pozvánku na tuto akci, vysílání mělo odezvu a přilákalo do kostela první budoucí farníky. Zároveň probíhala nabídka bohoslužeb v denním tisku.

23. 8. 1997 první starokatolická svátost manželství slavená v kostele sv. Filipa a Jakuba

28. 9. 1997 první slavení svátosti křtu

27. 9. 1997 společně s filiální obcí v Pacově cesta autobusem do Prahy na biskupské svěcení Dušana Hejbala

1997 – 1999 hojně navštěvované veřejné přednášky o dějinách náboženství

prosinec 1997 první setkání s Mikulášem, dodnes osvědčená pastorační akce pro děti.

16. 1. 1998 zaregistrovalo MK ČR naši farní obec do evidence právních osob, které jsou součástí registrovaných církví.

22. března 1998 farní shromáždění hlasováním uvolnilo filiální obec v Pacově, aby se mohla osamostatnit jako farní obec.

25. 4. 1998 účast na Evropském ekumenickém kongresu v Českých Budějovicích.

6. 7. 1998 poprvé účast farnosti na ekumenické bohoslužbě na Kozím hrádku u Tábora, která se koná pravidelně 6. července k výročí upálení M. Jana Husa.

srpen 1998 naši farnost navštívili zástupci milánských starokatolíků a poté i zástupci nizozemských starokatolíků (z farnosti Den Helder).

24.-28. 8. 1998 účast zástupců naší farnosti na Mezinárodním starokatolickém kongresu v rakouském Seggau u Štýrského Hradce.

9. 9. 1998 první schůzka Anonymních alkoholiků (AA) v našem středisku Communio.

18. 10. 1998 táborské farní shromáždění zvolilo svým prvním farářem Mgr. Aloise Sassmanna (*1961).

30. 10. 1998 první „farní posezení“, které se po rodinách nepravidelně koná stále.

31. 10. 1998 do starokatolické církve vstoupil P. Mgr. Grzegorz Źywczok z Tábora, který se začal podílet na duchovní službě v Táboře (poprvé celebroval v táborském kostele 22. 11. 1998); později se stal duchovním v Pacově a Pelhřimově.

k 1. 11. 1998 potvrdil biskup Dušan volbu prvního táborského faráře.

lednu 1999 v táborském sboru Církve bratrské se uskutečnil první ekumenický týden kázání a modliteb v rámci Aliančního týdne. Ten se od té doby koná v tomto sboru pravidelně.

23.2. 1999 administrativní předání pacovské farnosti P. Źywczokovi.

od března 1999 vydávala starokatolická farní obec časopis „Cesta k pramenům“.

25. 3. 1999 se sešli zástupci všech církví v Táboře s ředitelem nově postaveného G-centra. Od dubna 1999 se zde konají každou středu bohoslužby, starokatolické vždy poslední středu v měsíci.

V kostele sv. Filipa a Jakuba si udělili svátost manželství pacovský duchovní Mgr. Źywczok a jeho snoubenka Kateřina Grigerová. Sňatku asistoval biskup Dušan.

23. 5. 1999 slavnostní bohoslužba, kterou přenášel přímým rozhlasem Český rozhlas 2 – stanice Praha. Hlavním celebrantem byl biskup Dušan, který uděloval svátost biřmování.

29. 5. 1999 farní výlet do Šumperka (předtím zastávka na hradě Bouzov), kde se slavila bohoslužba ke 100. výročí založení místní farnosti.

15. – 19. 6. 1999 zástupkyně naší farnosti se zúčastnily v Miláně Evropského semináře o systému farních buněk, jehož se zúčastnilo 500 delegátů z celého světa.

16.6.1999 v Listech Strakonicka vyšel článek táborského faráře „První český starokatolický biskup byl ze Štěkně“.

12.-15. 8. 1999 účast na mezinárodním starokatolickém „Fóru laiků“ (Laienforum) v Praze.

19. 9. 1999 účast naší farnosti na slavnostní ekumenické bohoslužbě ve Sboru ČCE ve Strakonicích.

9.10.1999 účast na Synodě v Pacově.

listopadu 1999 (organizační a finanční) spoluúčast na velké misijní akci všech církví v Táboře – žákům a studentům všech stupňů ZŠ a SŠ byl promítán film Ježíš. Členové starokatolické obce jako pořadatelé rozdávali misijní letáčky a dávali informace o naší církvi.

5. 12. 1999 požehnání nového oltáře a ambónu v našem kostele.

březen 2000 předsedkyně farní rady paní Alena Smrčková delegována do táborské pobočky České křesťanské akademie.

od 1. 3. 2000 nastoupila v naší farnosti nová pastorační asistentka Alena Sassmannová, která se věnovala práci s dětmi a vydávání dětského časopisu Rybička, který od tebe doby začal vycházet pro celou církev. První číslo vyšlo o Velikonocích 2000.

2.-3.5. 2000 účast faráře na výcviku duchovních pro krizové situace.

14. 5. 2000 účast farníků na první starokatolické bohoslužbě v Havlíčkově Brodě.

3. 7. – 14. 7. 2000 účast faráře, pastorační asistentky a dětí z táborské farnosti na dětském letním táboře v Olešku na Šumavě.

8. 8. 2000 zastupitelstvo MěÚ v Táboře poskytlo k dispozici kancelář na Žižkově náměstí čp. 6 – pro farnost a pro Communio. Zde se konají výuky, poradny, kroužky, a setkání.

20. 3. 2001 beseda s táborským farářem o starokatolické církvi na římsko-katolickém děkanství v Bechyni.

Duben 2001 článek o naší farnosti v Mladé frontě Dnes.

15. 5. 2001 vystoupení faráře s dětmi na Školní akademii v Táboře.

od června 2001 „bohoslužby kolem stolu“ v naší kanceláři.

30.6. 2001 spolu s pacovskou farností cesta minibusem na slavnostní jáhenské svěcení do Prahy.

22. – 28. 2001 V Horní Stropnici na Novohradsku se konal ekumenický dětský tábor. Asi třicet dětí hrálo celotýdenní hru o zakleté zemi písniček; diplomy jim předal biskup Dušan, který mezi nás zavítal a slavil Eucharistii pro děti a jejich rodiče.

21. 12. 2001 se v našem kostele pořádala akce pro všechny děti z táborské školy Orbis Pictus „Adventní spirála“.

leden 2002 Statistický úřad ČR oznámil výsledky sčítání lidu 2001, dle něhož se ke starokatolické církvi přihlásilo v táborském okrese celkem 54 osob.

10. 3. 2002 se konalo v táborském Masarykově domě velké ekumenické shromáždění dětí a rodičů. Naše církev měla připraveno vystoupení dětí s pohybovými písněmi.

1. 5. 2002 slavnostní Eucharistie s biskupem Dušanem s udělováním biřmování a posezením.

2. 5. 2002 se táborskému faráři a jeho ženě narodil syn Ondřej Alois.

14. – 20. 7. 2002 Dětský letní tábor v Nuzicích pro 25 dětí s celotýdenní hrou „Putování tří králů“.

19.- 24. 8. 2002 účast na Mezinárodním starokatolickém kongresu v Praze.

srpen – září 2002 Communio Tábor se podílelo na pomoci obětem záplav – zvláště na Bechyňsku.

1. 9. 2002. Mgr. Aleš Svoboda nastoupil jako výpomocný duchovní naší farnosti

od září 2002 pastorace dětí z vesnic na Malšicku. Začíná se konstituovat filiální obec Malšice: jedenkrát za 14 dní se slaví eucharistii v pronajaté kanceláři v Malšicích.

29. 9. 2002 biskupská návštěva farnosti s posezením.

od září 2002 výuka náboženství v ZŠ Malšice (farář mgr. Sassmann)

od září 2003 výuka náboženství ve škole Bernarda Bolzana v Táboře (farář mgr. Sassmann)

od 1. 1. 2005 Alena Sassmannová po mateřské dovolené opět pastorační asistentka