Kazatelská stanice Malšice

Adresa: Malšice č.p 112 (náměstí) – prostory propůjčené Městysem Malšice
Telefon:  +42077733 5549

Pravidelné aktivity:

Přednášky o náboženství – středa 18:00
Výuka dětí – středa 15:45
Pastorační návštěvy (dle objednání) – pátek

Communio Tábor: pečovatelská služba ve vsích na Malšicku