«

»

Noc kostelů 2015 u starokatolíků

IMG_3659.CR2_resizePřinášíme vám malou vzpomínku za Nocí kostelů 2015 z některých našich farností.

Farnost Praha

V Praze jsme se opět zapojili do Noci kostelů s našimi kostely sv. Vavřincem a rotundou Nalezení sv. Kříže. I přes nepřízeň počasí (a nebo právě díky ní) byla účast v obou chrámech Páně veliká. Na programu jsme měli pro návštěvníky většinou připraveny hudební vystoupení různých pražských pěveckých sborů, ovšem také se nám v rotundě představil náš varhaník Vojta Starý se svým jazzovým vystoupením, kterým mnohé velmi mile překvapil. U Vavřince jsme zase navíc zrekapitulovali divadelní zpracování Pašijí z letošního Velkého pátku.

Farnost Tábor

Po loňské přestávce, kdy se opravoval interiér kostela apoštolů Filipa a Jakuba, jsme se letos opět zapojili do Noci kostelů. Od 18 do 23 hodin byl kostel otevřen a překvapilo nás, jak velký zájem – zvláště mladých lidí – letos o tuto akci byl. Od 18 hodin jsem zpíval za doprovodu kytary lidem meditativní písně. Od 19:30 hodin následovala komentovaná prohlídka kostela vevnitř i zvenčí. Též se hovořilo o významu kostela pro člověka. Po celou dobu akce byly k prohlédnutí staré liturgické předměty, ikony a knihy, které zapůjčilo Husitské muzeum v Táboře. Naše farnost se zúčastnila i ekumenické modlitby křesťanských církví v Táboře, která se konala v bývalém klášterním kostele P. Marie, které jsem předsedal.

Farnost Šumperk

Již několik let se náš kostel zapojuje do Noci kostelů v Šumperku. K této příležitosti je vydáván společný plakát a letáčky s programem a fotografiemi.

Na rozdíl od většiny kostelů nemáme žádný oficiální program. Naše zkušenosti říkají, že návštěvníci se trousí po malých skupinách od 2 do 8 osob. Věnujeme se jim tedy průběžně, jak přicházejí. I letos nám sprchlo, což možná někoho odradilo, účast však byla slušná. Připravili jsme opět 2 návštěvní okruhy: 1.okruh – kostel; zde byly k vidění dobové plány ze stavby kostela z kanceláře vídeňského architekta K. M. Kattnera, liturgické oblečení, předměty a knihy a dobové historické prameny – 2.okruh: věž s hodinovým strojem, zvony a zvonící mechanismus z dílny zvonaře K. Schwabeho z Bialej v dnešním Polsku. Zvláště prohlídka věže je velmi žádaná a oblíbená. Dveře kostela se zavírají s půlnocí.

Farnost Zlín

Letos do kaple Kristova vzkříšení přišlo rekordních 410 návštěvníků. Program začínal v 19 h. a končil až ve 23 h. Lidé měli možnost se dozvědět něco o starokatolické církvi, prohlédnout si kromě kaple a krypty i liturgické předměty a něco se i nich dozvědět. Později k večeru pak následovaly modlitby a meditace. Během večera se také podávala káva, čaj a různé pečivo, aby se mohli poutníci náležitě občerstvit a posílit při svém obcházení kostelů.

Farnost Jablonec nad Nisou

Noc kostelů jsme letos pojali jako společné ekumenické putování po jednotlivých sborech a čas programů byl uzpůsoben tak, aby se dalo vše projít a nic se nekrylo. Program proto začínal již v 16 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne hudebním vystoupením skupiny Izerína pokračovala přes římskokatolický kostel, sbor ČCE, husitský sbor a celovečerní putovní bylo zakončeno v našem kostele Povýšení sv. Kříže též hudebním vystoupením, a to skupinou Generace Gospel Choir. Návštěvníků jsme napočítali asi 165, přičemž právě na hudební vystoupení jich přišlo 120.

Diaspora Český Těšín

V Těšíně se letos zapojilo do Noci kostelů 8 církví, naše kaple nabídla svědectví o misijní cestě do Turecka, fotografiemi a slovem provázel Cezi jako přímý účastník této nedávné akce, v noci při svíčkách proběhlo pásmo křesťanské poezie a písní a noc jsme završili modlitbami a zpěvem písní z Taize. Letos navštívilo naši kapli přes 80 návštěvníků, mnoho z nich se zajímalo o historii i aktuální poslání naší církve.  V Těšíně probíhá každoročně také Běh k Noci kostelů, kdy křesťané z různých církví  sloučeni v jedné skupině obíhají všechny Těšínské kostely, sbory a na každém místě se společně s návštěvníky a organizátory modlí. Letos se běhu zúčastnili i tři běžci za naší církev, a jako nejmladší církev v našem městě jsme také měli nejmladší běžce, všichni ale běželi výborně a vyrovnali se i dospělým mužům.

Fotogalerie Noci kostelů ve starokatolických kostelech: