«

»

V Malšicích o biblích

web-01V rámci 400. výročí posledního vydání Bible kralické (r. 1613) byla uspořádána v kazatelské stanici v Malšicích dne 27. 2. 2013 přednáška o biblích v českých dějinách. Mluvenou část si připravil br. Ondřej Soběslavský, evangelický duchovní z Tábora, obrazovou část (promítání starých latinských a českých rukopisů a tisků s komentářem) si vzal na starost táborský farář Alois Sassmann.

 

web-02Po ukončení přednášky a promítání si přítomní mohli prohlédnout pestrou škálu českých výtisků bible – jak katolických, evangelických i ekumenických. Bylo to milé setkání a příjemné setkání v nově otevřené Galerii městyse Malšice. Překvapili Malšičtí, kterých přišlo poměrně dost. Poděkování patří i vedení městysu, které přednášku podpořilo a zajistilo prostor.