Mgr. Alois Sassmann

O autorovi

Jméno: Mgr. Alois Sassmann
Registrace: 26.11.2010
URL: http://sassmann.webnode.cz/

Nejnovější příspěvky

  1. Táborská farní pouť ke cti Mistra Jana Husa — 26.4.2015
  2. Táborská setkání 2014 — 14.9.2014
  3. Starokatolické Velikonoce 2014 v Táboře — 17.4.2014
  4. Dočasná změna místa konání bohoslužeb v Táboře — 18.3.2014
  5. Setkání v adventu s Mikulášskou nadílkou — 4.12.2013

Nejkomentovanější příspěvky

Příspěvky od tohoto autora

Starší příspěvky «

Táborská farní pouť ke cti Mistra Jana Husa

web 18Dne 26. dubna 2015 se opět slavila farní pouť v Táboře. Bohoslužbě, tentokráte ke cti sv. Mistra Jana Husa v rámci oslav 600. výročí jeho umučení, předsedal bratr biskup Dušan Hejbal. V zaplněném kostele sv. apoštolů Filipa a jakuba v Parku pod Kotnovem se slavnosti zúčastnila mj. i místostarostka města Tábora Mgr. Kateřina Bláhová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruch Ing. Jana Lorencová, zástupci táborské ekumeny a bratři a sestry ze sousedních starokatolických farností Soběslav, Pacov a Pelhřimov. 

Číst celý článek »

Táborská setkání 2014

skc webVe dnech 12.-14. září 2014 se opět konala Táborská setkání. Ta letošní byla významná oslavou 30. výročí uzavření partnerství měst Tábor-Konstanz/Kostnice. Součástí Setkání byly dvě bohoslužby: první se konala v sobotu 13.září a jejím organizátorem byla táborská starokatolická farnost. Přítomni byli starostové Tábora a Kostnice a duchovní táborských církví. Číst celý článek »

Starokatolické Velikonoce 2014 v Táboře

17. dubna 2014 (Zelený čtvrtek), 18:00, Soběslav, čajovna Rolničky -Mše na památku Poslední večeře Páně (spolu se soběslavským společenstvím)
18. dubna 2014 (Velký pátek), 18:00, park u kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře -Velkopáteční obřady
19. dubna 2014 (Bílá sobota), 20:00  Tábor, sklepení gotické radnice, Žižkovo nám. 1 – Obřady Vigilie vzkříšení

Dočasná změna místa konání bohoslužeb v Táboře

Od 30. března 2014 – po dobu rekonstrukce interiéru kostela sv. Filipa a Jakuba – se starokatolické bohoslužby budou konat každou neděli od 9:00 hod. v propůjčené adventistické modlitebně na náměstí Mikuláše z Husi (Dům U Lípy). Děkujeme bratřím a sestrám této církve, že nám velmi ochotně poskytli přístřeší v nečekané situaci.

Setkání v adventu s Mikulášskou nadílkou

Mikuláš s biskupem 2012

Starokatolická farnost v Táboře vás zve na 17. Setkání v adventu s Mikuláškou nadílkou. Vše zahájíme bohoslužbou 8. prosince 2013 v 9:00 hod. v kostele apoštolů Filipa a Jakuba v Parku Pod Kotnovem . Po ní bude následovat setkání s Mikulášem a anděly a farní posezení s pohoštěním.   V kostele bude zatopeno!   (Pro Mikuláše je možno připravit vlastní balíčky se jménem dětí).

Foto: vzpomínka na biskupskou návštěvu s Mikulášem roku 2012

Oslava 600. výročí vyhlášení kostnického koncilu v Lodi

Duchovní jednotlivých církví po bohoslužbě v Lodi

Duchovní jednotlivých církví po bohoslužbě v Lodi

Ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2013 se táborský starokatolický farář Alois Sassmann spolu s kolegy z ČCE a CASD zúčastnil v italském Lodi slavnostního zahájení oslav 600. výročí svolání kostnického koncilu, který je pro nás památný tím, že v době jeho konání byl odsouzen a poté světskou mocí upálen M. Jan Hus. Oslavy v Lodi byly velkolepé, ekumena početná, proběhlo mnoho přednášek v biskupském paláci, koncertů v kostelech a dalších programů. Vyvrcholením oslav byla ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Bassiana v Lodi, slavená v sobotu 30.11., které předsedal místní římskokatolický biskup Mons. Giuseppe Merisi. Bohoslužby se zúčastnili zástupci z Itálie, Německa, Švýcarska, Rumunska, Francie a České republiky. Číst celý článek »

Starší příspěvky «