Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2021/2022) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: středa 25. května 2022
Středa po 6. neděli velikonoční

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože všeho života,
celým srdcem se radujeme ze vzkříšení Tvého Syna.
Dej, ať velikonoční tajemství,
které v těchto padesáti dnech slavíme,
ovlivní a změní celý náš život.
O to Tě prosíme skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije a působí na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Sk 17,15.22 – 18,1

Mezizpěv

Ž 148

Evangelium

J 16,12-15

Nad dary

Po přijímání

Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve2. týdenpreface: velikonoční I-IV, bl

Liturgický kalendář: středa 25. května 2022
Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Bože, náš Otče, ty jediný jsi svatý,
a nikdo není dobrý bez tvé pomoci.
Dej, abychom žili jako svatý Beda
podle tvé vůle
a dosáhli cíle,
kterým nás chceš obdarovat.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým
žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

1K 2,10b-16

Mezizpěv

Ž 119,9-14

Evangelium

Mt 7,21-29