Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení C a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: čtvrtek 17. října 2019
Čtvrtek po 28. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (4. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Ř 3,21-30a

Mezizpěv

Ž 130

Evangelium

Lk 11,47-54

Nad dary

Po přijímání

Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka4. týdentexty: vbr 28.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: čtvrtek 17. října 2019
Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Věrný Bože,
dal jsi svatému Ignácovi odvahu,
aby vyznal Krista
a o této víře vydal svědectví až k smrti.
Otevři naše srdce a dej,
ať jsme připraveni v každé situaci
prokázat naději, která nás naplňuje,
a tak následovat tvého Syna,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí
na věky věků.

Bohoslužba slova

První čtení

Fp 3,17-4,1

Mezizpěv

Ž 34

Evangelium

J 12,24-26