Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2020/2021) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 17. ledna 2021
2. neděle v mezidobí - Svatby v Káně (Cyklus B)

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Bože, příteli života a radosti,
ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi
zjevil svou nádheru a velikost.
Dej, ať ho máme stále před očima,
ať nasloucháme jeho slovu
a věrně ho následujeme.
Prosíme tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a působí navěky.

Bohoslužba slova