Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení A a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: pondělí 16. prosince 2019
Pondělí po 3. neděli adventní

Denní modlitba církve (3. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: fialová

Vstupní modlitba

Bože, náš Otče,
skrze tvého Syna přichází do světa světlo a radost.
Pomoz nám, abychom toto světlo a radost dávali dál,
aby se všichni lidé dověděli o tvé dobrotě.
O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.
Amen.

nebo:
Dobrý Otče,
radujeme se, že je naše spása blízko
stejně jako svátky narození tvého Syna.
Naplň nás světlem jeho příchodu, které proniká každou temnotou
a dej nám trpělivost, důvěru a pevnou víru v jeho spásu.
Neboť on s tebou a Duchem svatým žije v našem středu nyní i navěky.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Nm 24,2-7.15-17a

Mezizpěv

Ž 25,4-5ab.6+7bc.8-9

Evangelium

Mt 21,23-27

Nad dary

Po přijímání