Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2019/2020) je používán cyklus čtení A a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: pondělí 30. března 2020
Pondělí po 5. neděli postní

Denní modlitba církve (1. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: fialová

Vstupní modlitba

Bože, náš Otče,
zbavuješ nás tíhy hříchů a otevíráš před námi novou budoucnost.
Tvůj Syn Ježíš zemřel z lásky k nám
a skrze něho nám dáváš ve křtu nový, věčný život,
který je silnější než smrt.
Dej, ať na sobě poznáváme moc jeho smrti a vzkříšení
a vydáváme o něm věrohodné svědectví.
Prosíme Tě o to skrze něho, našeho Pána a bratra Ježíše Krista,
který s Tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků.
Amen.

nebo:

Náš nebeský Otče,
Tvůj Syn se z lásky ke světu vydal na smrt.
Dej, ať zůstáváme v jeho lásce a umíme z ní žít.
Skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
který s Tebou a Duchem svatým žije a působí na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Da 13,1-9.15-17. 19-30.33-62

Mezizpěv

Ž 23,1-3a.3b-4.5-6

Evangelium

J 8,1-11

J 8,12-20

Nad dary

Po přijímání