Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2018/2019) je používán cyklus čtení A a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: čtvrtek 12. prosince 2019
Čtvrtek po 2. neděli adventní

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: fialová

Vstupní modlitba

Svatý a silný Bože,
vyburcuj nás k tomu,
abychom ti sloužili s otevřeným srdcem.
Nepřipusť,
aby nám každodenní úkoly a starosti
bránily jít vstříc tvému Synu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.
Amen.

nebo:
Veliký a svatý Bože, voláš nás,
abychom v každé době
a v každé situaci
připravovali cestu pro Krista,
v němž k nám přichází pokoj a smíření.
Dej nám odvahu
změnit svůj život podle tvé vůle
a lásku ke všem lidem bez rozdílu.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Iz 41,13-20

Mezizpěv

Ž 145,1+9.10-11.12-13ab

Evangelium

Mt 11,11-15

Nad dary

Po přijímání