Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2019/2020) je používán cyklus čtení A a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: sobota 31. října 2020
Sobota po 30. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

Fp 1,18b-26

Mezizpěv

Ž 42

Evangelium

Lk 14,1.7-11

Nad dary

Po přijímání