Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2020/2021) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: středa 14. dubna 2021
Středa po 2. neděli velikonoční

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: bílá

Vstupní modlitba

Věčný Bože,
tvá láska probudila v apoštolu Tomášovi
víru ve vzkříšení Tvého Syna.
Posiluj i nás, když pochybujeme
a veď nás po cestě Ježíše Krista, našeho bratra a Pána,
který v jednotě Ducha svatého
s Tebou žije a působí navěky věků.
Amen.

nebo:
Bože,
děkujeme Ti, že se o těchto velikonocích
znovu rozhořela naše víra.
Prosíme Tě: opatruj v nás tento dar věčného života
a dej, ať všichni stále hlouběji chápeme,
že jsme nebyli pokřtěni vodou, ale Duchem svatým,
a že krev, kterou jsme byli vykoupeni,
je krev Tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s Tebou a Duchem svatým
žije a život tvoří na věky věků.
Amen.

Bohoslužba slova

První čtení

Sk 5,17-26

Mezizpěv

Ž 34

Evangelium

J 3,16-21

Nad dary

Po přijímání