Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2020/2021) je používán cyklus čtení B a pro všední dny roční cyklus 1.

Liturgický kalendář: NEDĚLE 26. září 2021
26. neděle v mezidobí (Cyklus B)

Denní modlitba církve (2. týden)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

 

Bože,
tvá láska přesahuje hranice církví
a tvůj Syn nás vede ke vzájemnému porozumění.
Dej nám víru, která otevře naše srdce pro všechny lidi,
i pro ty, kdo smýšlí a věří jinak než my.
Dej nám ochotu naslouchat
a schopnost vzájemně se obohacovat.
Dej nám milost sebekritiky a pokání,
ať nikomu nestojíme v cestě k tobě.
Prosíme tě o to skrze tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije a život tvoří navěky.
Amen.

Bohoslužba slova