Liturgický kalendář

Navigace

Ve vybraném církevním roce (2019/2020) je používán cyklus čtení A a pro všední dny roční cyklus 2.

Liturgický kalendář: úterý 2. června 2020
Úterý po 9. neděli v mezidobí

Denní modlitba církve ()

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: zelená

Vstupní modlitba

Bohoslužba slova

První čtení

2Pe 3,12-15a. 17-18

Mezizpěv

Ž 90

Evangelium

Mk 12,13-17

Nad dary

Po přijímání

Marcelina a Petra, mučedníků1. týdentexty: vbr 9.tdne, preface: veobecn, erven

Liturgický kalendář: úterý 2. června 2020
Marcelina a Petra, mučedníků (Památka)

Denní modlitba církve (Vlastní)

Ranní chvály | Vprostřed dne | Nešpory | Kompletář

Eucharistická slavnost

Liturgická barva: červená

Vstupní modlitba

Bože, veliký ve svých svatých,
učinil jsi své svaté Marcelina a Petra silnými
ve víře a v důvěře ve tvoji sílu.
Dej, abychom i my rostli v jistotě,
že ty jsi ve všech strastech života při nás,
a tak získali spásu v Ježíši Kristu,
tvém ukřižovaném a vzkříšeném Synu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí navěky.

Bohoslužba slova

První čtení

2K 6,4-10

Mezizpěv

Ž 124

Evangelium

J 17,11b-19