«

»

Biskup Pavel: 100. let od vzniku Československa

100 let od vzniku Československa

Znak biskupa PavlaMilí přátelé, sestry a bratři,

kampaň před volbami do obecních zastupitelstev je za námi, naši zástupci byli zvoleni a na mnoha místech jsou vytvořeny povolební koalice, které budou spravovat důležité věci další čtyři roky.

Chci vám, kteří jste šli k volbám, poděkovat za vaši snahu ovlivňovat dění v místě, kde žijete a kde působí i naše církev. Zejména pak patří můj dík těm z vás, kteří jste se rozhodli ve volbách kandidovat a usilovat tak o správu věcí veřejných. A mé blahopřání i přání požehnání patří těm z vás, kteří jste mandát zastupitele získali a dvojnásob těm, kteří budete věci ovlivňovat z pozice radních či starostů.

Myslím, že církev není ani nemá být apolitická. Jistě nemáme být náboženskou pobočkou nějaké partaje a stejně tak žádná strana nemá být přidruženou kazatelskou stanicí nějaké církve. Avšak křesťané, alespoň tak tomu rozumím já, mají mít ve společnosti jasné postoje a silný hlas – tak tomu často bylo a stále je – a mají se zasazovat o spravedlnost a pokoj, někdy i za cenu nepochopení, protože křesťanská cesta není cestou mainstreamovou a opovrhování proroky a jejich pronásledování je zkušenost, kterou nám zprostředkovává Písmo i církevní tradice.

Těm z vás, kteří jste získali mandát pracovat pro nás všechny při správě věcí veřejných přeji, abyste byli ryzí a prosazovali dobrá řešení pro společné dobro a abyste nesklouzli k omlouvání nepravostí potřebou politických kompromisů za každou cenu: „Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat.“ (Ex 23,2-3) a „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!“ (Iz 5,20), učí nás Písmo a my dobře víme, že není jednoduché vždy obstát uprostřed protichůdných zájmů, vyjednávání a pozic.

V těchto dnech si připomínáme 100 let samostatné republiky – 100 let nadějí, obav i selhání, 100 let nevídaného vědeckého a technologického rozmachu, jakož i 100 let několika krvavých barbarských diktatur a válek. Užijte si tento mimořádný svátek, který nás vybízí k bilancování, ale zejména k výhledu vpřed! Přeji naší zemi, vám i sobě, aby dalších 100 let naší vlasti bylo lety požehnanými a pokojnými. A protože v průběhu let budeme všichni postupně odcházet mimo tento prostor a čas k našemu Pánu, modleme se také za ty, kteří přijdou po nás – za naše děti a vnuky, za jejich víru, naději a lásku, které budou tradovat na další generace. Aby měli co tradovat, musíme jim víru, naději a lásku předat. O to se snažme každý den. Lehko se to řekne, hůř se to dělá … je to jako s tou politikou.

S přáním hojného požehnání voličům i zvoleným

Pavel Benedikt Stránský
biskup

Pastýřský list ve formátu *.pdf najdete zde.