«

»

Rok nedělních bohoslužeb u sv. Vavřince a první „dětská“

V neděli 3. 12. – na I. neděli adventní – jsme si připomněli rok od chvíle, kdy se konají pravidelné bohoslužby v katedrále sv. Vavřince. Duchovním správcem je u tohoto chrámu Petr Jan Vinš, který dokázal, že i na tomto pro běžné Pražany odlehlém místě uprostřed Prahy turistické si lidé rádi najdou místo i k duchovnímu povzbuzení, ztišení a modlitbě. Velké díky také pastoračnímu týmu a zejména manželům Boldišovým a Kroheovým, kteří se velmi aktivně a kreativně na životě nové obce podílejí.A aby oslava prvního výročí byla opravdu prozářená, uspořádali jsme první dětskou bohoslužbu v sakristii, kterou připravili Petr Miencil a Věra Stránská. A co jiného s dětmi vyrábět, než adventní věnce, když už byla ta I. adventní …

Fotografie najdete zde.