«

»

Změna v synodní radě

V důsledku přijetí jáhenského svěcení odešel ze synodní rady PhDr. Ing. Petr Krohe, kterému děkujeme za nasazení a přejeme Boží požehnání v jáhenské službě. Na jeho místo byla kooptována RNDr. Dana Hraníčková, která zareagovala na výzvu synodní rady a 15.8. 2017 se již zúčastnila zasedání synodní rady jako členka. Paní Dana Hraníčková byla řádnou členkou synodní rady již dvakrát a věříme, že její působení bude i tentokrát přínosné.