«

»

Pozdrav ze zasedání IBK v Kolíně nad Rýnem

OLYMPUS DIGITAL CAMERATento týden zasedá v Kolíně nad Rýnem Mezinárodní biskupská konference Utrechtské unie (IBK), která se mimo jiné zabývala i volbou našeho nového biskupa Pavla Benedikta Stránského. IBK volbu synody Starokatolické církve v ČR akceptovalo. O dalším podrobnostech z IBK včetně informace o konsekraci biskupa elekta Pavla B. Stránského se dočtete dále v článku.

Ve dnech 13. – 17. června 2016 zasedala Mezinárodní starokatolická biskupská komise v centru Maternushaus v Kolíně nad Rýnem v Německu. Poprvé mohli biskupové ve svém středu uvítat nového biskupa rakouské církve, dr. Heinze Lederleitnera. Rozloučit se museli s dlouholetým členem biskupské konference Dušanem Hejbalem, dosavadním biskupem církve v České republice, který v červenci tohoto roku odchází do emeritury.

Arcibiskup Joris Vercammen cestuje bezprostředně po konferenci na panortodoxní synod na Krétě, na který byl osobně pozván – jako znamení uznání a ocenění dosavadních ekumenických vazeb. Biskupové v této souvislosti prosí, aby se všechny církevní obce ve starokatolických biskupstvích při svých bohoslužbách modlily za všechny shromážděné na panortodoxním synodu a za Božího Svatého ducha pro ně.  

Po rozhovoru s úřadujícím biskupem Dušanem Hejbalem a paní Lucií Kodišovou, která zastupovala Synodní radu české církve, a po obsáhlých interních poradách bylo jednohlasně přijato rozhodnutí vysvětit nového českého biskupa PhDr. Pavla Benedikta Stránského. Termín svěcení je plánován na 1. dubna 2017.

Všichni členové zasedání v Kolíně nad Rýnem:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA