«

»

Velikonoční přehled: Jablonec, Desná, Jičín

JABLONEC NAD NISOU – kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 1560/2

13. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin – Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
15. 4. /úterý/ 15.00 hodin – Velikonoční výtvarná artedílna
17. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin – Památka Poslední večeře Páně – eucharistická bohoslužba
18. 4 /Velký pátek/ 18.00 hodin – Bohoslužba památky umučení Páně
19. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin – Velikonoční vigilie se křtem
20. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 10.00 hodin – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

DESNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCHkostel Nanebevstoupení Páně, Sokolská 245, Desná 1

13. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin – Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí
18. 4 /Velký pátek/ 18.00 hodin – památka umučení Páně – bohoslužba slova
20. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/ 14.00 hodin – Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše Krista

 DIASPORA JIČÍN – Butoves u Jičína č.p. 81

13. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin – Eucharistická slavnost se svěcením ratolestí