«

»

Letnice 2010

O slavnosti Seslání Ducha svatého 23. května byl jeden malý bratr pokřtěn a dva bratři přijali svátost biřmování.