«

»

Svěcení starokatolického kostela sv. Ducha v Břidličné

V sobotu 30.května odpoledne se ve starokatolickém kostele sv.Ducha
v Břidličné (smuteční síň) konala slavnostní bohoslužba, při které biskup
starokatolické církve ThMgr.Dušan Hejbal znovu vysvětil tento kostelík po dokončení generální opravy.

Tato stavba má za sebou stejně pohnutou historii jako celá zdejší starokatolická obec. Byla založena 26.12.1901 a 3.12.1911 byl posvěcen právě dokončený kostel. První farář Karl Erhart, který byl hlavním iniciátorem stavby a za jehož působení dosáhla obec největšího rozmachu (1600 členů v meziválečném období) byl rovněž několikrát místostarostou v Břidličné. Po II.světové válce a následném odsunu přestala obec de facto existovat. Zůstal kostel, který pomalu chátral. Od konce 60.let 20.století začal být využíván jako městská smuteční síň. Za tímto účelem proběhla nepříliš šťastná úprava interiéru. To však bylo na dlouhá léta vše a kostel dál strádal.

Před deseti lety byla starokatolická obec znovu obnovena a v současné době je spravována ze Šumperka. Čítá necelé dvě desítky členů. Před třemi lety započaly práce na generální opravě financované z větší části městem Břidličná, která tak uznala svůj závazek za dlouholeté využívání kostela jako smuteční síně. Při opravě interiéru byly odstraněny nejkřiklavější stopy minulosti a kostel tak znovu může plně sloužit původnímu poslání a nadále i jako místo posledního rozloučení se zesnulými.

Slavnostní bohoslužby v předvečer svatodušních svátků se účastnili členové zdejší obce, poutníci z mateřské obce v Šumperku , hosté z Břidličné, Českého Tešína i odjinud. Významnými hosty byli starosta města Břidličné p. Kamenec a farář římskokatolické církve P.Oškvarek. Slavnost započala venku před kostelem, kde všechny přivítal šumperský farář Pavel Cepek a poté předsedkyně filiální rady s. Jaroslava Charvátová požádala biskupa Dušana, aby provedl obřad svěcení. Právě s. J. Charvátová má největší zásluhy na započetí, průběhu a zdárném dokončení oprav. Celá bohoslužba se nesla ve slavnostní a radostné atmosféře a všichni účastníci byli dojati tímto důležitým okamžikem novodobé historie kostela a celé obce. Slova pohnutí byla cítit i v závěrečných slovech účastníků. Úplnou tečkou pak
bylo pohoštění v blízkém klubu seniorů v bývalé základní škole.

Před kostelem sv. Ducha a celou zdejší starokatolickou obcí se otevírá nová kapitola. Přejme jim to nejlepší.