Starší příspěvky «

» Novější příspěvky

Farní shromáždění ve Zlíně

Farní shromáždění Farní obce Starokatolické církve ve Zlíně bude 16. 6. 2019 od 11.00 h ve Zlíně, Štípa, Kaple Kristova vzkříšení.

Číst celý článek »

Je tady nové #COMMUNIO 1/2019!

Vychází postní číslo časopisu #COMMUNIO 1/2019!
Na co se můžete těšit?

 • Postní slovo biskupa Pavla
 • Zamyšlení nad textem, kterým vrcholí letošní evangelium Popeleční středy.
 • Zprávu o lednovém zasedání Anglikánsko-starokatolické mezinárodní koordinační rady v Praze.
 • Rozhovor s Davidem F. Wagnerem o víře a politice a blížících se volbách do Evropského parlamentu.
 • Je půst jenom obyčejná dieta nebo detox? Text o biblickém významu půstu.
 • Jak je to u nás s „filioque“? Náhled do světa teologie.
 • Článek o malém výročí staletého Řádu svatého Lazara Jeruzalémského.
 • Zprávu z biskupské vizitace v Bratislavě.
 • …a mnoho jiného

Celé číslo časopisu najdete zde.

Pozvánka a přihláška na výpravu ERC na Kirchentag 2019

Srdečně Vás zveme k účasti na výpravě Ekumenické rady církví v ČR na 37. německý evangelický Kirchentag, který se bude konat v Dortmundu ve dnech 19. – 23. června 2019.

V tomoto článku naleznete pozvánku a přihlášku pro skupiny a jednotlivce na výpravu ERC na Kirchentag 2019.

Německé Kirchentagy se konají od roku 1949. Zpravidla trvají pět dnů, od středečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu a zahrnují množství jednotlivých akcí. Již od začátků pořádání Kirchentagu se klade důraz na spojení osobní zbožnosti a odpovědnosti. K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se na Kirchentag sjíždí víc než 100 000 lidí všech generací z celého světa.

Tématem nadcházejícího Kirchentagu je otázka „Na co vlastně spoléháš?“ z 2. Královské 18,19. Kirchentag zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností, výstavy atd. Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina a angličtina.

Číst celý článek »

Zástupci anglikánských a starokatolických církví v Praze diskutovali vzájemnou spolupráci i ochranu mladistvých

Ve dnech 16.-19. ledna 2019 se v Břevnovském klášteře v Praze sešla Anglikánsko-starokatolická mezinárodní koordinační rada (AOCICC). Toto církevní grémium, složené z biskupů a delegátů jmenovaných Anglikánskou koordinační radou světového společenství anglikánských církví a Mezinárodní biskupskou konferencí starokatolických církví Utrechtské unie vzniklo z iniciativy arcibiskupů Canterbury a Utrechtu v roce 1998 a je společným orgánem koordinujícím spolupráci těchto dvou církevních rodin se zvláštním zřetelem ke kontinentální Evropě. Společně AOCICC reprezentuje širokou církevní rodinu o 85 milionech věřících ve 165 zemích světa. Na evropském kontinentě AOCICC reprezentuje především jurisdikce Anglické církve (Church of England), evropských farností Episkopální církve v USA a starokatolických církví Utrechtské unie.

Číst celý článek »

Požehnané a radostné Vánoce!

Adventně-vánoční číslo #COMMUNIA 4/2018 je tady!

Vychází nové číslo časopisu #COMMUNIO 4/2018!
Na co se můžete těšit?

 • Adventní ohlédnutí za našimi otci (biskup Pavel)
 • Adventní duchovní zamyšlení (Václav Štístek)
 • Dva články k 50. výročí biskupského svěcení Augustina Podoláka: historickou studii (Petr Jan Vinš) a osobní vzpomínku syna Jana Podoláka
 • Zajímavý článek O vánočních stromech republiky (Alois Sassmann)
 • Úvahu o tom, co to vlastně je starokatolictví (Kamil Kozelský)
 • Vzpomínku na otce Ivana Peschku (Michal Holas)
 • Teologickou studii Erasmus, komplutensiánská polyglota, Nový zákon (Petr Miencil)
 • Reflexi zkušeností s mezináboženským dialogem (Martin Kováč)

Celé číslo časopisu najdete zde.

 

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky