«

»

Velikonoční #COMMUNIO je na světě!

Velikonoční #COMMUNIO 2/2019 je už na cestě do Vašich farností!
A co v něm najdete tentokrát?

  • Velikonoční pozdrav biskupa Pavla.
  • Běh o život: Velikonoční zamyšlení Jozefa Husovského.
  • Rozhovor s farářem Aloisem Sassmannem o slavení Velikonoc v Táboře.
  • Zprávu ze svěcení nového biskupa episkopální církve v Paříži.
  • Rozhovor s Kamilem F. Kozelským o nové kapli v Ostravě.
  • Komentář Filipa Malého o církevním žehnání stejnopohlavním párům ve starokatolické církvi.
  • Rozhovor s Václavem Jelínkem, členem synodní rady z táborské farnosti.
  • Ohlédnutí Jana Jandourka za postní dobou.

Celé číslo časopisu najdete zde.