«

»

Oznámení farníkům pražské farnosti

Milé farnice, milí farníci,

jak mnozí jistě víte, Synodní rada dne 6. listopadu 2018 zrušila svým rozhodnutím Farní obec Starokatolické církve v Praze.

Přikládám zde text tohoto rozhodnutí včetně zdůvodnění:

1. Z důvodu dlouhodobého nerespektování biskupa a synodní rady ze strany farní rady a farního shromáždění Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 rozhodla Synodní rada Starokatolické církve v ČR ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 Ústavy Starokatolické církve v ČR o zrušení Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 ke dni 6. 11. 2018. 

2. Právním nástupcem Farní obce Starokatolické církve v Praze, IČ: 15270149 se stává Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304. 

3. Duchovní správu u rotundy Nalezení sv. Kříže v Praze, Karolíny Světlé a v kapli sv. Rodiny v Praze, Pod Nuselskými schody přebírá Starokatolická církev v ČR, IČ: 00445304. 

Rovněž jsem byl biskupem Pavlem pověřen vedením duchovní správy v rotundě Nalezení sv. Kříže a u Sv. Rodiny v Praze.

Od 25. listopadu 2018 dojde k několika úpravám bohoslužeb:

  • Páteční bohoslužby se v rotundě Nalezení sv. Kříže vzhledem k časovým možnostem a malé účasti RUŠÍ.
  • Od 25. listopadu se rovněž posouvá začátek bohoslužeb na 18 hodin (vycházím z přání těch, kteří se vrací z chalup a víkendových pobytů mimo Prahu)

Bohoslužby budou v tomto pořádku (od 25.11. 2018):

  • Neděle – 18 hodin – v rotundě Nalezení sv. Kříže  (ulice Karoliny Světlé 14)
  • Úterý – 18 hodin – v rotundě Nalezení sv. Kříže
  • Středa – 17.30 hodin – v kapli sv. Kříže u Apolináře  (Zemská porodnice, Apolinářská 441/18, 1. patro)
  • Čtvrtek – 18 hodin – v kapli Sv. Rodiny  (Pod Nuselskými schody)

Další aktivity, které plánujeme do začátku Adventu:

  • středa 28. listopadu 2018 v 17.30 h – žehnání adventních věnců u Apolináře
  • sobota 1. prosince 2018 od 14 h –  předvánoční úklid rotundy
  • neděle 2. prosince 2018 v 18 hodin – žehnání adventních věnců v rotundě spojené se setkáním po bohoslužbě u kávy.

Vzhledem k tomu, že někteří z vás zvažovali přestup do jiných farností, prosím, potvrďte mi, že i nadále chcete dostávat zprávy „z rotundy“. Příště budu již psát jen těm, kteří projeví svůj zájem. Nechci vás zbytečně zatěžovat informacemi, které nevyužijete.

Chci vás všechny vyzvat k pomoci s restartem farního společenství. Budu vděčný za vaše návrhy a připomínky. Rád se rovněž s vámi setkám osobně.

Přeji vám všem pokojný zbytek liturgického roku a požehnaný Advent.

PhDr. Ing. Petr Krohe

duchovní správce v rotundě Nalezení sv. Kříže a u Sv. Rodiny v Praze

e-mail:  petr.krohe@starokatolici.cz

Zde najdete dopis biskupa Pavla, kterým oznamuje rozhodnutí synodní rady ve věci Farní obce Starokatolické církve v Praze.