«

»

Setkání s předsedy farních rad na biskupství

V pondělí 18. 6. 2018 proběhlo setkání předsedů farních rad s biskupem Pavlem a místopředsedkyní synodní rady Mgr. Lucií Kodišovou v prostorách starokatolického biskupství v Praze.

Setkání začalo společnou modlitbou v kapli biskupství. Program sestával z prezentace života jednotlivých farností a filiálních obcí. Poté následovala prezentace týkající se hospodaření církve a výhledů do budoucna stran církevních příspěvků, participace farností na výdajích církve apod. a další část programu byla věnována úvahám o obsahu příští, tentokrát jubilejní 50. synody, která se sejde v roce 2019.

V průběhu setkání došlo i na společné jídlo, vzájemné seznámení se předsedů farních rad a výměnu zkušeností a postřehů. Účastníci historicky prvního podobného setkání tak domů odjížděli vybaveni aktuálními informacemi o životě církve a plánech do budoucna – možná s těžší hlavou, ale s konkrétními informacemi, které mohou předat ve svých farnostech.