«

»

Co je poselstvím Velkého pátku?

„Vzbudit v sobě soucit především s dalšími trpícími, kterých je mnoho. Můžeme sledovat našeho Mistra a Pána jak pláče a volá. (…) Můžeme přistupovat pod jeho kříž. Zastavit se a dojít ke ztišení. V tiché modlitbě hledat soucit, usmíření, nacházet v sobě solidaritu s druhými a milovat do krajnosti. Milovat do krajnosti i nepřátele i ty, které chceme ignorovat,“ říká ve svém dnešním zamyšlení jáhen Petr Brzobohatý, který je také sekretářem biskupa Pavla a slouží v Katedrálním chrámu sv. Vavřince v Praze na Petříně.