«

»

Výroční zpráva Starokatolické církve v ČR za rok 2017 podle § 7 odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

Výroční zpráva Starokatolické církve v ČR za rok 2017 podle § 7 odst. 3 zák. č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

  1. Starokatolická církev v ČR v roce 2017 nevyučovala náboženství na státních školách; výuka starokatolického náboženství probíhala v církevních objektech mimo školská zařízení.

  1. Starokatolická církev v ČR v roce 2017 pověřila 1 duchovního k výkonu duchovenské služby v Armádě České republiky a 1 duchovního k výkonu duchovenské služby v objektech spravovaných Vězeňskou službou České republiky. V Policii České republiky pracoval 1 duchovní v rámci systému krizové intervence a pomoci obětem trestných činů.
  1. Starokatolická církev v ČR v roce 2017 konala celkem 25 obřadů s uzavřením církevních sňatků (včetně konvalidací).

V Praze-Břevnově 5. března 2018

+ Pavel Benedikt Stránský
biskup