«

»

Starokatolické církve Utrechtské unie oslaví plné společenství s Církví Švédska

PRAHA/UTRECHT 19. ledna 2018: Starokatolické církve sdružené v Utrechtské unii v sobotu 20. ledna 2018 v nizozemském Utrechtu oslaví plné svátostné společenství s Církví Švédska. České starokatolíky bude reprezentovat biskup Pavel Benedikt Stránský.

Ve dnech 19. – 21. ledna 2018 v nizozemském Utrechtu zasedá Mezinárodní starokatolická biskupská konference, která sdružuje starokatolické biskupy v Evropě. V sobotu 20. ledna 2018 společně s biskupy Církve Švédska (Svenska Kyrkan), největší luterské církve v Evropě, oslaví plné svátostné společenství, které je plodem několikaletého intenzivního ekumenického dialogu.

Plné svátostné společenství je jedna z nejvyšších forem ekumenické shody mezi církvemi. Věřící z církví v plném společenství mohou ve druhé církvi přistupovat ke všem svátostem, zejména k eucharistii, a duchovní těchto církví mohou předsedat eucharistii a vysluhovat svátosti v obou církvích.

Program lednového setkání v Utrechtu má na pořadu dvě části: prezentaci ekumenické dohody a liturgickou oslavu církevní jednoty. „Naše církve chtějí v návaznosti na nedávné pětisté výročí evropské reformace, které jsme si připomněli v roce 2017, společně ukázat, že navzdory bolestným historickým rozdílům dnes jako křesťané různých tradicí dokážeme najít společnou řeč a znovu dosáhnout plnou svátostnou jednotu,“ přibližuje významnou událost Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolické církve v České republice.

V sobotu odpoledne se v utrechtském Kongresovém centru od 13:30 h uskuteční veřejná prezentace společného ekumenického dokumentu „Utrecht a Uppsala na cestě ke společenství“, v rámci které promluví zástupci různých církví z několika zemí o důležitosti jednoty církve pro budoucnost.

Následně se od 15:30 h ve starokatolické katedrále sv. Gertrudy uskuteční slavnostní vícejazyčná eucharistická bohoslužba, které bude předsedat arcibiskup Joris Vercammen, předseda Mezinárodní starokatolické biskupské konference a hlava nizozemských starokatolíků. Kázat bude Antje Jackelén, uppsalská arcibiskupka Švédské církve. Obě části programu jsou otevřeny pro všechny zájemce.

Starokatolické církve Utrechtské unie zahájily dialog s Církví Švédska v roce 2005. V následujících letech se komise setkávala zpravidla dvakrát ročně: jednou ve Švédsku a jednou v některé z evropských zemí, kde působí starokatolická církev. V roce 2013 komise ukončila práci na závěrečné zprávě s názvem „Utrecht a Uppsala na cestě ke společenství“, která se stala základem procesu vedoucího k plnému svátostnému společenství.

Oficiální dohodu o plném společenství podepsali se souhlasem místních církví arcibiskup Vercammen a arcibiskupka Jackelén 23. listopadu 2016 v katedrále v Uppsale. „Závěrečná zpráva dialogu je základním teologickým textem, který vede k uznání jednoty. Nevytvořili jsme něco nového. Objevili jsme naše společenství,“ vysvětlil tehdy arcibiskup Vercammen. Letošní slavnost v Utrechtu navazuje na setkání v Uppsale a jeho cílem je slavnostní přijetí dokumentu v centru evropského starokatolictví.

To, co společenství starokatolických církví Utrechtské unie a Církev Švédka, navzdory různým historickým zkušenostem spojuje, je zejména bohatý liturgický život s eucharistií v srdci liturgického slavení, uchování historické apoštolské posloupnosti, jakož i možnost ordinace žen do služby jáhna, presbytera (kněze) a biskupa, tedy všech tří stupňů ordinované služby. Starokatolická církev v ČR ordinuje ženy od roku 2003 do jáhenské služby a žádná z církví Utrechtské unie doposud nezvolila ženu do biskupské služby. Církve však především spojuje dlouhodobý závazek Ježíšovu požadavku na jednotu jeho učedníků, jakož i závazek dostát snaze o sjednocení křesťanských církví, přičemž takovou jednotu nechápe žádná z církví jako uniformitu.

V české starokatolické církvi projde tato dohoda konečnou recepcí ze strany synody v roce 2019, čímž se pro českou církev definitivně završí celý proces, nastoupený souhlasem synody k dialogu s Církví Švédska v roce 2013.