«

»

Farní shromáždění 5. 3. 2017

Tradiční jarní farní shromáždění se uskuteční v neděli 5. 3. 2017 po bohoslužbě u sv. Máří, tj. v 11:00 hod.

Na programu shromáždění je:

  1. Zpráva o hospodaření v roce 2016
  2. Zpráva revizní komise
  3. Zpráva o činnosti farnosti v roce 2016
  4. Volba faráře
  5. Různé

Kandidatury na místo faráře přijímá předseda farní rady, Filip Malý, emailem (filip.maly@outlook.es) nebo osobně do pátku 24. 2. 2017 do půlnoci. Prezentace kandidátů (nepovinná) se uskuteční v neděli 26. 2. 2017 po bohoslužbě.