«

»

Program Farní obce ve Varnsdorfu na čas adventní a vánoční 2016

varnsdorfProžíjte s námi radostné a pokojné advetní dny a vánoční svátky. Přijměte srdečné pozvání do varnsdorfské farnosti.

27. listopadu 2016 v 10.00 – 1. neděle adventní –  Eucharistie s žehnáním věnců
                                v 18.00 – Troubení z věže kostela
3. prosince 2016 v 10.00 – adventní sobota – farní adventní výlet
4. prosince 2016 v 10.00 – 2.neděle adventní – Eucharistie
5. prosince 2016 v 17.00předvečer svátku sv. Mikuláše – mikulášská oslava
11. prosince 2016 v 10.00 – 3.neděle adventní – Eucharistie
18. prosince 2016 v 10.00 – 4.neděle adventní – Eucharistie s přivítáním betlémského světla
22. prosince 2016 v 18.00 – adventní čtvrtek – koncert varnsdorfské filharmonie „Rybová mše vánoční“
24. prosince 2016 ve 14.30 – Štědrý den – živý betlém
                               ve 20.30 v Naději u Cvikova – bohoslužba
                               ve 24.00 – půlnoční bohoslužba
25. prosince 2016 v 10.00 – Hod Boží – Sváteční bohoslužba
31. prosince 2016 v 17.00 – sv. Silvestr – bohoslužba na poděkování za rok 2016
8. ledna 2017 v 10.00Zjevení Páně – Eucharistie s žehnáním křídy, vody a kadidla