«

»

Advent a vánoční svátky v nemocniční kapli v Havlíčkově Brodě

havl.brodUpřímně zveme do společenství církve!

27. listopadu 2016 v 9:30 hod. – 1. Neděle adventní – eucharistická slavnost

4. prosince 2016 v 9:30 hod. 2. Neděle adventní – eucharistická slavnost (sv. Mikuláš)

11. prosince 2016 v 9:30hod.3. Neděle adventní eucharistická slavnost

18. prosince 2016 v 9:30hod. 4. Neděle adventní – eucharistická slavnost

24. prosince 2016 ve 24:00 hod. v klášterním chrámu sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě – Štědrý den „Půlnoční“

25. prosince 2016 v 9:30 hod.Boží Hod vánoční – eucharistická slavnost

26. prosince 2016 – 2. Svátek vánoční (sv. Štěpána) – návštěvy nemocných

1. leden 2017 v 10:00 hod. v kostele Československé církve husitské – ekumenická bohoslužba

8. ledna 2017 v 9:30slavnost Zjevení Páně – eucharistická slavnost

O dalších nedělích eucharistická slavnost vždy v 9:30 hod.