«

»

Farní shromáždění 4. 12. 2016

Tradiční podzimní farní shromáždění se letos uskuteční v neděli 4. 12. 2016 po bohoslužbě u sv. Máří, tj. v 11:00 hod.

Program:
1) Rozpočet farnosti na rok 2017.
2) V souvislosti s rozpočtem budeme rovněž schvalovat podporu farnosti jednotlivým charitativním projektům. Kromě tradičně podporovaných aktivit je možno diskutovat i o podpoře nových. Pokud byste o nějaké takové věděli, dejte mi dopředu vědět, abychom domluvili osobní prezentaci zástupce dané aktivity na farním shromáždění.
3) Zpráva o našich pravidelných nedělních bohoslužbách v Psychiatrické nemocnici Bohnice.
4) Různé.