«

»

Zvony a modlitba mučedníkovi Jacquesu Hamelovi

Věž 057Bratři a sestry, v úterý 2. srpna 2016 v 15.00 h Vás zvu, abychom se přidali k dalším katolickým kostelům v naší zemi a v den pohřbu našeho kolegy a bratra, francouzského kněze a novodobého mučedníka otce Jacquesa Hamela (30. listopadu 1930 Darnétal – 26. července 2016 Saint-Étienne-du-Rouvray) rozezněli v našich kostelech zvony a připojili se k modlitbě církve za mír, vyjádřili solidaritu s francouzskou církví a odmítli odporný kriminální čin, jehož obětí se otec Jacques stal.

Váš
+Pavel Benedikt