«

»

Táborská setkání 2014

skc webVe dnech 12.-14. září 2014 se opět konala Táborská setkání. Ta letošní byla významná oslavou 30. výročí uzavření partnerství měst Tábor-Konstanz/Kostnice. Součástí Setkání byly dvě bohoslužby: první se konala v sobotu 13.září a jejím organizátorem byla táborská starokatolická farnost. Přítomni byli starostové Tábora a Kostnice a duchovní táborských církví. skc web2Druhá ekumena se konala u Českobratrské církve evangelické v neděli 14.září v Masarykově domě. Na obou bohoslužbách kázal kostnický evangelický farář, Dr. Holger Müller. Setkání se nesla v přátelském duchu a setkání bude pokračovat příští rok 2015 v Kostnici, kdy tam bude připomínka 600. výročí upálení sv. Mistra Jana Husa.