«

»

Starokatolické Velikonoce 2014 v Táboře

17. dubna 2014 (Zelený čtvrtek), 18:00, Soběslav, čajovna Rolničky -Mše na památku Poslední večeře Páně (spolu se soběslavským společenstvím)
18. dubna 2014 (Velký pátek), 18:00, park u kostela sv. Filipa a Jakuba v Táboře -Velkopáteční obřady
19. dubna 2014 (Bílá sobota), 20:00  Tábor, sklepení gotické radnice, Žižkovo nám. 1 – Obřady Vigilie vzkříšení
20. dubna 2014 (neděle), 10:00, Tábor, modlitebna CASD, nám. Mikuláše z Husi (Dům U lípy) – bohoslužba neděle Vzkříšení, (nám. Mikuláše z Husi)
/část farnosti jede 20. a 21. dubna do Horní Lužice v Německu na  Velikonoce u lužických Srbů – tzv. velikonoční jízdu křižáků s bohoslužbou/
4. května (neděle), 10:00, Tábor, rajský dvůr býv. kláštera (dnes Muzeum Tábor)- farní pouť s návštěvou br. biskupa Dušana Hejbala