«

»

Oslava 600. výročí vyhlášení kostnického koncilu v Lodi

Duchovní jednotlivých církví po bohoslužbě v Lodi

Duchovní jednotlivých církví po bohoslužbě v Lodi

Ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2013 se táborský starokatolický farář Alois Sassmann spolu s kolegy z ČCE a CASD zúčastnil v italském Lodi slavnostního zahájení oslav 600. výročí svolání kostnického koncilu, který je pro nás památný tím, že v době jeho konání byl odsouzen a poté světskou mocí upálen M. Jan Hus. Oslavy v Lodi byly velkolepé, ekumena početná, proběhlo mnoho přednášek v biskupském paláci, koncertů v kostelech a dalších programů. Vyvrcholením oslav byla ekumenická bohoslužba v katedrále sv. Bassiana v Lodi, slavená v sobotu 30.11., které předsedal místní římskokatolický biskup Mons. Giuseppe Merisi. Bohoslužby se zúčastnili zástupci z Itálie, Německa, Švýcarska, Rumunska, Francie a České republiky.

Více fotek si můžete prohlédnout zde: