«

»

Farnost v Jihlavě – 10 let od založení

prosinec-2007-024Drazí přátelé, sestry a bratři, v letošním roce  oslavíme slavnostní nedělní bohoslužbou  deset let od založení Farní obce v Jihlavě. V neděli o Slavnosti Ježíše Krista Krále dne 24.11.2013 v 10:45 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě poděkujeme Bohu za požehnání. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat p. biskup Dušan Hejbal.