«

»

Ohlédnutí za opravou věže

Věž kostela v Šumperku má novou střechu

Věž 057V měsíci září 2012 proběhla generální rekonstrukce střechy na věži kostela sv.Jana Evangelisty v Šumperku. Podařilo se nám tak po deseti letech dotáhnout do konce výměnu střešní krytiny. Ta probíhala ve třech etapách v letech 2000 – 2002, kdy jsme postupně provedli generální opravu střech na faře a kostele. Nakonec přišla na řadu věž, protože její stav  byl nejméně kritický a až nyní se nám podařilo získat dostatečné finanční prostředky. Před několika lety se kostel s farou staly kulturní památkou a naše žádosti o podporu byly v loňském roce kladně vyřízeny.

Projekt obnovy si celkem vyžádal 400 000,-Kč. Částkou 200 000,- přispěl Olomoucký kraj a 160 000,- Kč Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Nic tedy nebránilo, aby práce mohly konečně začít. Nejprve bylo třeba postavit lešení. Největším oříškem bylo překlenutí hřebenu kostela, protože věž je jeho nedílnou součástí a tvoří průčelí. Proto byly nejprve vztyčeny dvě opěrné konstrukce po obou stranách kostela, které poté převzaly váhu přemostění. Nakonec trubkové lešení obkroužilo celou věž do výšky 21 metrů a dosáhlo tak  úrovně keltského kříže, kterým je věž zakončena.

Věž 172

Nejprve bylo třeba demontovat starou krytinu, plechování a latě. Dělo se tak za pomoci vysokozdvižné plošiny, takže práce rychle postupovaly. Jak byly staré tašky odstraňovány, odkryté trámy jehlancovité konstrukce byly chemicky ošetřeny a pokryty netkanou folií. Po ní následovalo nové laťování a krytina – pálená taška bobrovka. Dožilé plechování nahradila měď a také vrcholový kříž s bání byly konzervovány kovářskou barvou. Naši radost z pěkného díla sice poněkud zkalila krádež části hromosvodu, ale jinak nelze práci klempířů firmy Novák s.r.o z Hanušovic nic vytknout. Věž kostela opět září novotou a přitahuje pohledy kolemjdoucích.