«

»

Farní křížová cesta na Klokotech

Na tzv. Bolestný pátek, dne 15. dubna 2011, uskutečnila naše táborská farní obec společnou křížovou cestu na poutním místě v Táboře-Klokotech. I přes nepřízeň počasí jsme se sešli, abychom Pánu Ježíši Kristu poděkovali za jeho utrpení a smrt. Vládla krásná atmosféra a přesvědčili jsme se, jak tyto mimořádné akce stmelují farní společenství.